follow site
SOLIS INVERTER
source url
Solis-3P25K-4G

Solis-3P25K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 25KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 30 KWp - Công suất định mức: 25 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1100vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 28.5A - Điện áp dãy MPPT: 200-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P20K-4G

Solis-3P20K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 20KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 24 KWp - Công suất định mức: 20 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P17K-4G

Solis-3P17K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 17KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 20.4 KWp - Công suất định mức: 17 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P15K-4G

Solis-3P15K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 15KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 18 KWp - Công suất định mức: 12 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P12K-4G

Solis-3P12K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 12KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 14.5 KWp - Công suất định mức: 12 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P10K-4G

Solis-3P10K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 10KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 12 KWp - Công suất định mức: 10 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P8K-4G

Solis-3P8K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 8KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 9 KWp - Công suất định mức: 8 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P6K-4G

Solis-3P6K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 6KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 7.2 KWp - Công suất định mức: 6 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-3P5K-4G

Solis-3P5K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 5KW 3 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 6 KWp - Công suất định mức: 5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 160-850V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Solis-1P5K-4G

Solis-1P5K-4G

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 5KW 1 Pha Solis - Công suất đầu vào tối đa: 5.8 KWp - Công suất định mức: 5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 600vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 100-500V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey