follow url
SMA-25kW 3 pha

SMA-25kW 3 pha

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 25KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 45 KWp - Công suất định mức: 25.55 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 33A - Điện áp dãy MPPT: 390-800V - Số lượng dãy…
Xem thêm
SMA-60kW 3 pha

SMA-60kW 3 pha

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 60KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 90KWp - Công suất định mức: 61.24 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 110A - Điện áp dãy MPPT: 570-800V - Số lượng dãy MPPT:…
Xem thêm
SMA-50kW 3 pha

SMA-50kW 3 pha

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 50KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 75KWp - Công suất định mức: 50 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 120A - Điện áp dãy MPPT: 500-800V - Số lượng dãy MPPT:…
Xem thêm
SMA-20kW 3 pha

SMA-20kW 3 pha

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 20KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 36KWp - Công suất định mức: 20.44 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 33A - Điện áp dãy MPPT: 320-800V - Số lượng dãy MPPT:…
Xem thêm
SMA 3pha 10kW

SMA 3pha 10kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 10KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 13.5 KWp - Công suất định mức: 10 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 18A - Điện áp dãy MPPT: 370-800V - Số lượng dãy…
Xem thêm
SMA-3 pha 8kW

SMA-3 pha 8kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 8KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 13.5 KWp - Công suất định mức: 8 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 15A - Điện áp dãy MPPT: 330-800V - Số lượng dãy…
Xem thêm
SMA 3 pha 5kW

SMA 3 pha 5kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 5KW 3 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 9 KWp - Công suất định mức: 5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 245-800V - Số lượng dãy…
Xem thêm
SMA 1 pha 5kW

SMA 1 pha 5kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 5KW 1 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 5.25 KWp - Công suất định mức: 5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 600vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 15A - Điện áp dãy MPPT: 175-500V - Số lượng dãy…
Xem thêm
SMA 1 pha 2.5kW

SMA 1 pha 2.5kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 2.5KW 1 Pha SMA - Công suất đầu vào tối đa: 2.65 KWp - Công suất định mức: 2.5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 600vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 10A - Điện áp dãy MPPT: 200-500V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey