source url
GOODWE 3 pha 25kW

GOODWE 3 pha 25kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 25KW 3 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 32.5 KWp - Công suất định mức: 25 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 27 A - Điện áp dãy MPPT: 260-850 V - Số…
Xem thêm
GOODWE 3 pha 20kW

GOODWE 3 pha 20kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 20KW 3 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 26 KWp - Công suất định mức: 20 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22 A - Điện áp dãy MPPT: 260-850 V - Số…
Xem thêm
GOODWE 3 pha 15kW

GOODWE 3 pha 15kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 15KW 3 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 19.5 KWp - Công suất định mức: 15 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 22 A - Điện áp dãy MPPT: 200-850 V - Số…
Xem thêm
GOODWE 3 pha 10kW

GOODWE 3 pha 10kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 10KW 3 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 12 KWp - Công suất định mức: 10 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 200-850 V - Số lượng…
Xem thêm
GOODWE 3 pha 6kW

GOODWE 3 pha 6kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 6KW 3 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 7.8 KWp - Công suất định mức: 6 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 1000vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 200-800 V - Số lượng…
Xem thêm
GOODWE 1 pha 5kW

GOODWE 1 pha 5kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 5KW 1 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 6.5 KWp - Công suất định mức: 5 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 600vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 11A - Điện áp dãy MPPT: 80-550V - Số lượng dãy…
Xem thêm
GOODWE 1 pha 3kW

GOODWE 1 pha 3kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 3KW 1 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 3.9 KWp - Công suất định mức: 3 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 500vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 18A - Điện áp dãy MPPT: 80-450V - Số lượng dãy…
Xem thêm
GOODWE 1 pha 2kW

GOODWE 1 pha 2kW

Giá: Liên hệ
Biến tần hòa lưới 2KW 1 Pha GOODWE - Công suất đầu vào tối đa: 2.6 KWp - Công suất định mức: 2 KWp - Điện áp hở mạch tối đa / mppt: 500vdc - Dòng điện tối đa/mppt: 10A - Điện áp dãy MPPT: 80-450V - Số lượng dãy…
Xem thêm
Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey