go
Nhà anh Tiếng – GĐ công ty dược phẩm Nashapha

see url Công trình Điện mặt trời áp mái:

get link
  • Chủ đầu tư: anh Huỳnh Văn Tiếng
  • Địa chỉ: 55 Trần Xuân Lê, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Công suất: 5,5kWp
  • Tấm pin mono GCL 345 Wp: 16 Tấm
  • Inverter: Solits 1P 5K 4G
  • Đơn vị thiết kế và thi công: Damintech
Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey