http://sayidoislington.com/?wordfence_lh=1
Dự án 120kWp – Nhà máy nhựa Senko, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

follow site Dự án lắp đặt 120kWp điện mặt trời trên mái nhà xưởng của nhà máy nhựa Senko nằm trong dự án lắp đặt 250kW điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy

http://charlieconnelly.com/wp-content/themes/ak/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css

go to link Hệ thống sử dụng:

enter site
  • Pin GCL Công suất cao
  • Inverter SMA made in Germany số 1 thế giới
Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey