Công trình 5kWp – Hộ gia đình Cô Chung – Hòa Xuân

Công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới công suất 5kWp áp mái cho hộ gia đình

Địa chỉ: 179 Bùi Trang Chước, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tấm Pin NLMT Poly Jinko 330Wp: 16 tấm

Inverter hòa lưới GOODWE GW5000D-NS: 1 bộ

Đơn vị thiết kế và thi công: Damintech

 

Đối tác khách hàng
Sean Bunting Authentic Jersey